Advokáti a notáři • okr. Hradec Králové a okolí

JUDIKATY.INFO

JUDIKATY.INFO

Informácie o judikátoch, vyhľadávanie v zoznamoch. Vyše 600 000 dokumentov v databáze. Rozsudky sú triedené podľa kľúčových slov a merita veci. Judikatúra (súdna prax) Vám môže poskytnúť užitočné informácie, ako v podobných prípadoch, ako je Váš, rozhodol …

483 kmSlovensko Snina, Kukučínova 2043/4 + pobočka
Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Celostátní česká služba s.r.o.

Celostátní česká služba zajišťuje svým uživatelům kvalitní služby a slevy v různých odvětvích. zprostředkování služeb (hodinový manžel, malíř, úklid, instalatér, řemesla obecně), právní služby, informační služby, finanční služby, úspory v …

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Naše kancelář poskytuje tyto notářské služby: převody nemovitostí, notářské úschovy (listin a peněz), notářský zápis pro exekuci, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, rejstřík …

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář Havránková & Kulhánek

Nabízíme advokátní služby. Zabýváme se obchodním, rodinným, občanským, pracovním, správním, stavebním nebo daňovým právem.

Mgr. Martin Bouček

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového, rodinného a trestního práva.

Mgr. Radek Matoulek, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Jaroslav Dulíček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.

Advokátní kancelář Čermák, Kolínová, Rožnovský, veřejná obchodní společnost

Advokátní kancelář zabezpečující při poskytování právních služeb kompletní servis od zajištění právní pomoci přes právní zastupování u orgánů státní správy až po právní pomoc před soudy.

JUDr. Martin Zbořil, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní či pojišťovací právo.

Mgr. Jan Medek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti exekucí, rozvodů, společného jmění manželů, obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní a trestní právo.

Dohnal Pertot Slanina advokátní kancelář

Poskytujeme advokátní služby v každé právní oblasti. Zabýváme se obchodním, občanským, konkurzním a insolvenčním, správním i trestním právem, právem duševního vlastnictví, nemovitostním, rodinným, pracovním či sportovním. Zajišťujeme veřejné zakázky, soudní a …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

HAVLÍČEK & JANEBA, advokátní kancelář, s.r.o.

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti obchodního a insolvenčního práva, vymáhání pohledávek, fúzí a akvizic.

Notářská kancelář Mgr. Klára Pouchlá, LL.M.

Nabízím činnost notáře v obchodních a občanských věcech, ověřování, osvědčování a činnost soudního komisaře v dědickém řízení. Specializuji se na tyto oblasti práva: převody nemovitostí, notářské úschovy, notářský zápis jako doklad pro …

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA a s Českou …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

JUDr. Oldřich Kohout, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, finančního a živnostenského práva.

JUDr. Olga Čepelová, Ph.D. - notářka

Provádíme sepis notářských zápisů, darovací a kupní smlouvy, závěti, smlouvy obchodních společností, manželské smlouvy, aj. Přijímám listiny a peníze do úschovy. Osvědčuji právně významné skutečnosti a prohlášení. Vydávání ověřeného výstupu z veřejných …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mgr. Ondřej Rejsek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.

Mgr. Michal Solich, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva.

Mgr. Aneta Bendová

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní, trestní a bytové právo.

JUDr. Jaroslav Veska

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, rodinné a trestní právo a vymáhání pohledávek.

JUDr. Šárka Vesková

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, občanské, obchodní a stavební právo.

UNTAX, s.r.o.

Klientům poskytujeme zejména zastoupení v daňovém řízení a v řízení před krajskými soudy ve správním soudnictví včetně sepisu žalob proti daňovým rozhodnutím, nezákonným zásahům a na ochranu před nečinností. Jsme zapsáni v seznamu právnických osob vedeného …

Mgr. Hana Palizová, advokátka

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v obchodním, občanském a rodinném právu.

Mgr. Jaroslav Červenka, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, správního a trestního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mgr. Jiří Kotala, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Zaměřujeme se na občanské, bytové, trestní, rodinné a přestupkové právo, výživné, rozvody a společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Zdeněk Rudolecký, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

JUDr. Vlastimil Voleský, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na občanské a obchodní právo.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví …