Advokáti a notáři

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

Brzy zavírá (11:30)

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

Brzy zavírá (12:00)

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Naše kancelář poskytuje tyto notářské služby: převody nemovitostí, notářské úschovy (listin a peněz), notářský zápis pro exekuci, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, rejstřík ...

GDPR Hradec Králové

Nabízíme kompletní řešení pro novou evropskou směrnici GDPR. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a to na základě potřebných úprav do systémů.

Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA.

Hradec Králové

JUDr. Dušan Diviš

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a mezinárodního soukromého práva.

JUDr. Ivana Kondrová

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

JUDr. Jiří Pavlík ml.

Advokát poskytující právní služby zejména v oboru práva obchodního, občanského a práva nemovitosti. Služby poskytuje také z práva trestního, pracovního a rodinného, jakož i právní pomoc SVJ a bytovým družstvům. Advokátní úschovy, vymáhání pohledávek.

UNTAX, s.r.o.

Klientům poskytujeme zejména zastoupení v daňovém řízení a v řízení před krajskými soudy ve správním soudnictví včetně sepisu žalob proti daňovým rozhodnutím, nezákonným zásahům a na ochranu před nečinností. Jsme zapsáni v seznamu právnických osob vedeného ...

Notářská kancelář Mgr. Klára Pouchlá, LL.M.

Nabízím činnost notáře v obchodních a občanských věcech, ověřování, osvědčování a činnost soudního komisaře v dědickém řízení. Specializuji se na tyto oblasti práva: převody nemovitostí, notářské úschovy, notářský zápis jako doklad pro ...

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři

Nabízíme komplexní právní služby v ČR a na Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a insolvenční právo, právo duševního vlastnictví, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před rozhodčími soudy a vymáhání pohledávek.

JUDr. Petr Wildt, Ph.D.

Poskytování právních služeb v oblastech obchodního, občanského, trestního, pracovního a mezinárodního práva.

Mgr. Marian Pavlov

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje v České republice tyto právní služby: občanské právo, obchodní právo, vymáhání pohledávek, insolvenční právo, autorské právo, právo duševního vlastnictví, právní zastoupení v soudních sporech s OSA, INTERGRAM, ...

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

JUDr. Miloslav Marcalík

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Petr Gracík

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Zdeněk Rudolecký, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

JUDr. Jana Pánková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a insolvenčního práva.

Advokátní kancelář Čermák, Kolínová, Rožnovský, veřejná obchodní společnost

Advokátní kancelář zabezpečující při poskytování právních služeb kompletní servis od zajištění právní pomoci přes právní zastupování u orgánů státní správy až po právní pomoc před soudy.

JUDr. Jana Čírtková

Poskytování notářských služeb v oblasti obchodního a dědického práva. Zakládání společností, převody nemovitostí. Ověřování podpisů a listin.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

JUDr. Zdeněk Pavel

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

JUDr. Pavel Pokorný, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti trestního, občanského, pracovního a obchodního práva.

Mgr. Aneta Bendová

Poskytování služeb advokátní kanceláře se zaměřením na občanské, rodinné, pracovní, trestní a bytové právo.

Vaške & Vašková , advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře zaměřující se na obchodní a občanské právo. Možnost poskytnutí právních služeb také v německém a anglickém jazyce.

JUDr. Oldřich Kohout, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního, finančního a živnostenského práva.

JUDr. Jaroslav Veska

Provoz advokátní kanceláře se zaměřením na bytové, rodinné a trestní právo a vymáhání pohledávek.

JUDr. Josef Matyáš, advokát

Nabídka právních služeb se zaměřením na občanské, bytové, stavební a obchodní právo.

Mgr. Radek Matoulek, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, obchodního a trestního práva.

JUDr. Václav Náměstek

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského i obchodního práva, konkursu, likvidace a vyrovnání.

Mgr. Aleš Gracík, advokát

Nabízíme služby v oblasti rodinného, občanského, obchodního a trestního práva.

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Komplexní právní služby českým i zahraničním subjektům téměř ve všech hlavních oblastech práva s užším zaměřením na oblast obchodního práva, daňového práva a finančního práva, insolvenčního práva a v neposlední řadě na profesionální hromadné vymáhání ...

JUDr. Zuzana Zlatohlávková

Nabídka služeb v oblasti daní, poplatků, správního a insolvenčního práva.

JUDr. Alena Brychtová, advokátka

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a správního práva.

JUDr. Eliška Šobková

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, bytového a insolvenčního práva.

JUDr. Jan Urbanec

Nabízíme advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

Mgr. Jiří Šlenc, advokátní kancelář

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského a obchodního práva.