Advokáti a notáři

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna Odškodnění-Czech, s.r.o.

Poradna poskytující poradenskou, právní a psychosociální pomoc s náhradou škody na zdraví po dopravní nehodě, pracovním úrazu či jiném úrazu. Provedeme Vás celým procesem odškodnění úrazu a poskytneme Vám naše odborné a dlouholeté zkušenosti. Zajistíme Vám ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Dražby EU s.r.o.

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

Brzy zavírá (v 11:30)

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Notářka – JUDr. Hana Kulhánková

Naše kancelář poskytuje tyto notářské služby: převody nemovitostí, notářské úschovy (listin a peněz), notářský zápis pro exekuci, závěti, vydědění, ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, zástavní smlouvy, rejstřík ...

GDPR Hradec Králové

Nabízíme kompletní řešení pro novou evropskou směrnici GDPR. Ke všem klientům přistupujeme individuálně a to na základě potřebných úprav do systémů.

Hradec Králové

UNTAX, s.r.o.

Klientům poskytujeme zejména zastoupení v daňovém řízení a v řízení před krajskými soudy ve správním soudnictví včetně sepisu žalob proti daňovým rozhodnutím, nezákonným zásahům a na ochranu před nečinností. Jsme zapsáni v seznamu právnických osob vedeného ...

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Špelda

Nabízím právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe, investic, trestního řízení, správního, rodinného, občanského cizineckého a azylového práva. Zastupuji při soudních a správních řízeních. Zastupuji oběti trestních činů při náhradě škody. Pomohu s …

Mgr. Marian Pavlov

Mgr. Marian Pavlov

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA a s Českou …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Advokátní kancelář LUŠTÍK & LUŠTÍKOVÁ§ JEŽKOVÁ § MICÁKOVÁ

Komplexní, profesionální a rychlé právní služby. Vždy pracujeme v týmu, díky tomu je náš klientský servis skutečně efektivní. Jsme specialisté na insolvence. Naší zvláštní specializací je insolvenční právo – poskytujeme právní služby od finanční analýzy a ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Zdeněk Kadleček, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského a obchodního práva.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

JUDr. Tomáš Kaplan, advokát

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby českým klientům v rozmanitých oblastech českého práva. Právní služby poskytujeme zejména v oblastech korporátního práva (včetně přeměn obchodních společností), energetiky, správního práva, trestního práva, ...

Advokátní kancelář AVKP

V advokátní kanceláři poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České i Slovenské republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám se zaměřením na oblast obchodního, občanského, trestního a správního práva. Poskytujeme právní ...

Mgr. Marta Heřmanová, advokátka

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva.

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Komplexní právní služby českým i zahraničním subjektům téměř ve všech hlavních oblastech práva s užším zaměřením na oblast obchodního práva, daňového práva a finančního práva, insolvenčního práva a v neposlední řadě na profesionální hromadné vymáhání ...

Afis.cz s.r.o.

Účetnictví (podvojné účetnictví, daňová evidence, revize účetnictví, účetnictví pro lékaře), mzdy (zpracování mezd, personální agenda), společnosti a sídla (společnosti na klíč, prodej ready made společností, poskytnutí sídla), poradenství (účetní, ...

Mgr. JAROSLAV TOMAN, LL.M., advokát

V advokátní kanceláři v centru města nabízím právní služby zejména soukromým fyzickým osobám, živnostníkům a menším společnostem. Zaměřuji se především na občanské právo, některá odvětví obchodního práva a právo trestní. Právní službou je u mě právní pomoc, …

Advokát JUDr. Ing. Martin Janoušek

Nabízíme svým klientům znalosti domácího právního a podnikatelského prostředí a právní služby na mezinárodní úrovni za současného respektování tuzemských cen. Právní poradenství této kanceláře mohou využívat jak tuzemské, tak i zahraniční společnosti (právní …

Urban advokátní kancelář, s.r.o.

Nabízím advokátní služby. Zajišťuji právní poradenství. Zaměřuji se na generální praxi.

iRealitka.cz

iRealitka.cz

Jsme efektivní služba pro výhodnější prodej vaší nemovitosti jednoduše on-line. Spojujeme přednosti rychlého a jednoduchého světa internetu a profesionální know-how nejlepších realitních kanceláří. Za skvělou cenu vám tak poskytneme plný servis nutný pro ...

Advokátní kancelář Havránková & Kulhánek

Nabízíme advokátní služby. Zabýváme se obchodním, rodinným, občanským, pracovním, správním, stavebním nebo daňovým právem.

Mgr. Pavla Rajmanová, advokátní kancelář

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na generální praxi. Nabízím poradenství i v německém a anglickém jazyce.

JUDr. Vladislav Kusala, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti obchodního, přestupkového, trestního či autorského práva.

FORLEGAL s.r.o.

Nabízíme právní služby zkušených odborníků se zaměřením na právo občanské, nemovitostní, firemní, rodinné, insolvenční či trestní. Poskytujeme generální praxi.

JUDr. Věra Dubcová, advokát

Nabídka právních služeb a poradenství v oblasti generální praxe.

ARROWS advokátní kancelář

Specialista na právní služby pro realitní trh.

Mgr. Jan Medek, advokát

Nabízím advokátní služby v oblasti exekucí, rozvodů, společného jmění manželů, obchodních společností a družstev. Zaměřuji se na občanské, bytové, obchodní a trestní právo.

JUDr. Petra Hušková, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní právní služby. Zaměřujeme se na občanské, obchodní a insolveční právo, telekomunikace a exekuce.

Mgr. Martin Luštík, advokátní kancelář

Poskytujeme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, insolvenční, trestní a rodinné právo.

Mgr. Jiří Kotala, advokátní kancelář

Poskytujeme komplexní služby advokátní kanceláře v oblasti generální praxe. Zaměřujeme se na občanské, bytové, trestní, rodinné a přestupkové právo, výživné, rozvody a společné jmění manželů. Nabízím právní poradenství v českém i v anglickém jazyce.

JUDr. Martin Zbořil, advokát

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, trestní či pojišťovací právo.

Advokátní kancelář Čermák, Kolínová, Rožnovský, veřejná obchodní společnost

Advokátní kancelář zabezpečující při poskytování právních služeb kompletní servis od zajištění právní pomoci přes právní zastupování u orgánů státní správy až po právní pomoc před soudy.

JUDr. Dušan Diviš

Poskytování advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního a mezinárodního soukromého práva.

JUDr. Ivana Kondrová

Poskytování notářských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

JUDr. Jiří Pavlík ml.

JUDr. Jiří Pavlík ml.

Advokát poskytující právní služby zejména v oboru práva obchodního, občanského a práva nemovitosti. Služby poskytuje také z práva trestního, pracovního a rodinného, jakož i právní pomoc SVJ a bytovým družstvům. Advokátní úschovy, vymáhání pohledávek.

Notářská kancelář Mgr. Klára Pouchlá, LL.M.

Nabízím činnost notáře v obchodních a občanských věcech, ověřování, osvědčování a činnost soudního komisaře v dědickém řízení. Specializuji se na tyto oblasti práva: převody nemovitostí, notářské úschovy, notářský zápis jako doklad pro ...

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Nabídka komplexních advokátních služeb. Vedle klasických služeb z oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního, trestního, správního, ústavního práva, práva duševního vlastnictví, práva sociálního zabezpečení a jiných dalších právních odvětví ...

Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři

Advokátní kancelář JUDr. Michal Marčišin & partneři

Nabízíme komplexní právní služby v ČR a na Slovensku se zaměřením na obchodní, občanské, trestní a insolvenční právo, právo duševního vlastnictví, smlouvy, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování před rozhodčími soudy a vymáhání pohledávek.

JUDr. Petr Wildt, Ph.D.

Poskytování právních služeb v oblastech obchodního, občanského, trestního, pracovního a mezinárodního práva.

JUDr. Petr Gracík

Poskytování služeb v oblasti právního poradenství.

JUDr. Zdeněk Rudolecký, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného, trestního a pracovního práva.

JUDr. Jana Pánková, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a insolvenčního práva.

JUDr. Jana Čírtková

Poskytování notářských služeb v oblasti obchodního a dědického práva. Zakládání společností, převody nemovitostí. Ověřování podpisů a listin.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)