Odhady a posudky v oboru chemie

EXWIN consult, s.r.o.

Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech: Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných norem, kontrola stávajících protokolů. Posouzení a hodnocení rizik ...

Ing. Pavla Finfrlová - znalec

Zabýváme se hodnocením nebezpečných vlastností odpadů. Specializujeme se na vodní hospodářství a průmysl stavebních hmot.

Ing. Richard Milič, CSc.

Vypracovávání znaleckých posudků z oboru technologie makromolekulárních látek.

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Poskytování služeb v oblasti průmyslové toxikologie a chemické bezpečnosti životního prostředí.