Odhady a posudky v oboru ekonomika • okr. Hradec Králové a okolí

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

Ing. Vladimír Horák - znalecká kancelář

Nabízím vypracování znaleckých posudků a odhadů se zaměřením na oceňování akcií, obchodních a vypořádacích podílů v obchodních společnostech, podniků, obchodních závodů, nepeněžitých vkladů, pohledávek, know-how, ochranných známek a majetkových práv. …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Bleha & partneři

Nabízím služby znalce v oboru ekonomika. Zaměřuji se na oceňování podniků.