Politická sdružení a spolky

Český svaz bojovníků za svobodu

Dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní …

Mladí křesťanští demokraté, o.s.

Obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě.