Politická sdružení a spolky

Budoucnost pro Hodkovice

Webové stránky sdružení nezávislých kandidátů BUDOUCNOST PRO HODKOVICE, kteří se budou pravidelně ucházet o podporu voličů při komunálních volbách.

Hodkovice nad Mohelkou

Československá obec legionářská, z. s.

Nestranické politické občanské sdružení, sdružující bývalé vojáky Československých zahraničních armád z doby 2. světové války, vojáků AČR – účastníků zahraničních vojenských misí OSN a NATO a nositelů osvědčení „Válečného veterána“ podle zákona č.170/2002 Sb. …

Český svaz bojovníků za svobodu

Dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku. Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní …

Občanská koalice Prahy 13

Občanská koalice Prahy 13

Občanská koalice je volební stranou sdružující nezávislé kandidáty. V městské části Praha 13 působí již od roku 2002 a po celou dobu má na radnici své zastoupení. Do podzimních voleb jde ve sdružení s celostátním hnutím Starostové a nezávislí.

Organizace za uzákonění trestů pro politiky

Provoz organizace prosazující implementace trestů pro politiky do právního řádu.

Krušnohorský spolek, z. s.

Spolek provozuje za podpory Evropské unie mezinárodní dětské tábory a organizují školení v oblasti čerpání dotací. Během roku pořádají množství tradičních i jednorázových akcí se zaměřením na kulturu, ekologii (úklid hraničního přechodu dobrovolníky), ...

Kalek 1 +

Mladí konzervativci, z.s.

Zaměřujeme se na politické dění v České republice. Pravidelně pořádáme přednášky, semináře i konference. Setkáváme s představiteli politického, ekonomického nebo společenského života a diskutujeme s nimi aktuální společenské otázky.

Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.

Provoz nezávislé organizace zabývající se výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních vztahů. Organizace Pražského studentského summitu.

Česká společnost pro politické vědy

Sdružování zájemců o politické vědy a pracovníků, kteří se politickou vědou zabývají.

Mladí křesťanští demokraté, o.s.

Obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě.

o.s. Ano pro Evropu

Sdružování občanů podporujících vstup České republiky do evropských struktur.

Panevropská unie Česka

Občanské sdružení podporující evropskou integraci. Zajištění neformálních debat.

Centrum pro ekonomiku a politiku

Pořádání seminářů a vydávání publikací. Šíření a podpora idejí liberálního myšlení, svobodné společnosti a tržního hospodářství.

České mírové hnutí

Provoz mírové, protiválečné a antiimperialistické organizace. Vydávání časopisu Mírový zpravodaj.

Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS

Provoz sdružení nezávislých institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou ve střední a východní Evropě a střední Asii.

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

Přispívání ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Podpora rozvoje místní demokracie a politické kultury.

Iniciativa NE základnám ČR, o.s.

Snaha o vyhlášení referenda v otázce zbudování americké radarové základny na našem území.

Občanské sdružení Dcery 50. let

Snaha o zdokumentování a uveřejnění dílčích úseků dějin padesátých let minulého století.

Naši politici o.s.

Zprostředkovávání nezaujatých relevantních informací o osobách aktivních v politickém životě České republiky.

Mladá občanská platforma, o.s.

Sdružení zastává liberálně-konzervativní hodnoty a postoje.

Občanská demokratická perspektiva

Sdružujeme mladé občany se zájmem o politiku, ekonomiku, právo a jiné společenské obory, především komunální dění.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Demokratická aliance Romů ČR

Provoz sdružení se snahou zvýšit politickou, vzdělanostní, ekonomickou, společenskou a kulturní úroveň Romů. Podpora boje proti rasismu a rozvíjení dodržování lidských práv. Dále podpora romských dětí a vzdělání osobního rozvoje dospělých příslušníků romské …

Klub svobodných demokratů Rokycany

Provozujeme sdružení občanů se zájmem o rozvoj občanské společnosti a kultury. Organizujeme besedy pro veřejnost.

Čisté Jirčany

Provozujeme sdružení zabývající se děním v obci. Snažíme se zabránit výstavbě spalovny a třídírny komunálních odpadů na území obce.

Strana Zdraví Sportu Prosperity

Sdružování občanů, kteří jsou ochotni a schopni se angažovat ve prospěch a rozvoj regionu Ústecka a jeho okolí.

Starostové a nezávislí

Provozujeme politické hnutí sdružující starosty bez politické příslušnosti, regionální politiky a nezávislé osobnosti.

Rožnov všem

Naším cílem je pouze komunální politika a s tím spojený život ve městě. Jsme proti jakékoliv místní korupci a střetu zájmů veřejných činitelů, prosazujícím pouze osobní zájmy. Všemi prostředky podporujeme rozvoj demokracie a tedy rozvoj občanské společnosti.

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov

Jsme jedni z Vás a stejně jako Vy vnímáme, kde jsou "bolavá" místa i rezervy našeho města. To nás přivedlo na myšlenku založit sdružení nezávislých kandidátů Pro Mikulov a ucházet se o Vaši přízeň v letošních komunálních volbách. Jsme připraveni udělat vše …