Zdravotnická sdružení

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově nemocných.

Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Poskytování služeb pro zdravotně postižené, nabídka chráněného bydlení, osobní asistence a denního stacionáře.

Česká společnost histo - a cytochemická

Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod na zainteresovaných pracovištích. Sdružení pracovníků aplikovaného výzkumu.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Roska Hradec Králové, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Centrum péče o duševní zdraví

Nabídka pomoci lidem s psychosociálním onemocněním při začleňování do běžného života. Přispíváme ke zkvalitnění jejich života, předcházíme osamělosti.

Spolek pro trombózu a hemostázu

Sdružování odborníků zabývajících se problematikou trombózy a hemostázy za účelem tvorby podmínek směřujících ke zdokonalení péče o nemocné.

Klub bechtěreviků

Klub sdružuje pacienty trpící Bechtěrevovou chorobou. Zajišťuje informovanost v oblastech sociálního zabezpečení, zdravotní péče a lázeňství.

Český klub nedoslýchavých Help

Hájíme zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilujeme o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených.

Péče o duševní zdraví - region Pardubice

Poskytujeme sociální služby pro duševně nemocné nad 18 let. Snažíme se zlepšit sociální postavení duševně nemocných.

Občanské sdružení Za kvalitu péče v gerontologii - gerontologické partnerství

Sdružování odborníků z oblasti gerontologie, sociální práce, ošetřovatelství a vzdělávání včetně dobrovolníků zajišťujících péči o seniory.

Asociace protetických pacientů

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením protetických a handicapovaných pacientů.