Oborové asociace a komory

Management Training & Coaching s.r.o. (MT&C)

Management Training & Coaching s.r.o. (MT&C)

Naše společnost se zabývá těmito činnostmi: komplexními službami v oblasti vzdělávání, koučováním, komplexním poradenstvím a službami v oblasti sociální komunikace, organizačním a personálním rozvojem, projektovou činností, finančním ...

Asociace výrobců hudebních nástrojů ČR

Sdružujeme výrobce hudebních nástrojů, jejich součástí a příslušenství.

Spolek českých studentů farmacie

Zabýváme se rozšiřováním a doplňováním odborného vzdělání a podporou profesního růstu studentů farmacie.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

KK3 Klub konkretistů

Podporujeme kulturní rozmanitosti, rozvoj uměleckých forem a tvorbu nových společenských projektů s následnou veřejnou prezentací.

Notářská komora v Hradci Králové

Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Asociace veterinárních lékařů České republiky

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci veterinárních lékařů. Pořádáme přednášky a vzdělávací semináře.

Český svaz stavebních inženýrů oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

David Dvořáček „Investment & Financial support"

Naše společnost se zabývá zprostředkováním služeb v oblasti spotřebitelských úvěrů, leasingů či hypotečních úvěru. Mezi naše silné stránky patří také investiční projekty v oblasti nemovitostí (koupě, prodej, pronájem). Garance dobré ceny, rychlosti sjednání a …

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

Řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Ochrana a podpora oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí.

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nabídka podpory podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Pořádání tematicky zaměřených školení a akcí.

Asociace soukromých zemědělců region Rychnov nad Kněžnou

Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničí.