Odborové svazy

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Základní odborová organizace FOMA BOHEMIA

Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a sociálních.

Odborový svaz Unios

Ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu.

Odborové sdružení železničářů ZO ČD - SDC Správa tratí a budov

Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých členů.

Základní organizace Odborového svazu Echo Rubena a.s. Hradec Králové

Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů.

Odborové sdružení železničářů

Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní vztahy.

Odborový svaz KOVO

Zajištění poradenství a pomoci v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu.