Sdružení pro děti a mládež

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

DANCE STUDIO LIKE s.r.o.

Taneční a jiné pohybové aktivity pro veřejnost. Latinskoamerické a standardní tance pro dvojice, jednotlivce, tanec s profesionálem. BABY kids kurz 3 až 6 let, juniorské formace – kurz pro děti od 9 do 16 let, tanec ve skupině. Nabízíme i prázdninové pobytové …

Mgr. Radim Štryncl – Free Time Activities

Mgr. Radim Štryncl – Free Time Activities

Volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých: turistický kroužek pro holky a kluky od 6 do 15 let, kroužek Kuchaříci, všesportovní kroužek pro holky a kluky od 6 do 12 let, pravidelně předcvičuji P-Class, Fitness training a aerobic, letní ...

Dětská agentura

Dětská agentura

Organizování dětských letních a zimních táborů ve středisku Maya a Doubrava, školy v přírodě, sportovní soustředění a lyžařské kurzy v Jeseníkách. Pohádkové tábory od 5 do 12 let, dobrodružné pro starší děti. Jazykové tábory pro děti i mládež. Naše ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

Soukromá školička Motýlek

Soukromá školička Motýlek

Provoz soukromé školičky. Přijímáme děti již od 1 roku. Otevřeno po celý rok včetně prázdnin 5 dní v týdnu. Nepřijdete o rodičovský příspěvek, protože jsme soukromé zařízení. Návštěva solné jeskyně AniKa 2× do měsíce v ceně školkovného. Pravidelná i …

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Salinger, z.s.

Občanské sdružení Salinger vzniklo s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci ...

Rodinné centrum Žirafa HK, z.s.

Rodinné centrum snaží přispět k harmonickému, tělesnému i duševnímu rozvoji dětí předškolního věku. Jeho hlavním cílem je pomoci maminkám i tatínkům v ne vždy právě lehkém období mateřské a následně rodičovské dovolené.

Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska

Nabídka programu pro děti a rodiče na mateřské dovolené. Kulturní, sportovní i vzdělávací aktivity.

Všemi vjemy, z.s.

Lesní školku U Tří veverek jsme založili v roce 2011 jako nekomerční, neziskovou iniciativu, která nabízí kvalitní předškolní vzdělávání jako alternativu státním mateřským školám v Hradci Králové. Lesní školka je určena předškolním dětem (3–7 let) a je ...

Spolek Prointepo dětem

Rozvoj volného času dětí se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na prevenci vzniku závislosti na jiných lidech i před závažné zdravotní postižení. Zpřístupňujeme každodenní aktivity, zapojujeme děti do sportovního a sociálního života. Dále se snažíme o ...

Junák - český skaut, Královéhradecký kraj

Junák - český skaut, Královéhradecký kraj

Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Dále organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory.

Junák - český skaut, středisko Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem - klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

Pracoviště ošetřovatelské péče

Zdravotní ošetřovatelská péče v domácnostech klientů: péče o klienty bez omezení věku, ošetřovatelská a rehabilitační péče, příprava k porodu, poporodní péče. Možnost zapůjčení pomůcek – postele, chodítka, odsávačky. Poradna pro matky při problémech s ...

Domeček HK

Poskytujeme volnočasové kurzy a kroužky pro děti od narození do šesti let a jejich rodiče.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Kukleny Hradec Králové

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Salesiánské hnutí mládeže

Jsme křesťanské občanské sdružení dětí a mládeže věnující se volnému času dětí. Organizujeme kroužky, výlety, jednorázové akce a tábory.

Most návratu

Nabídka služeb centra věnujícího se dětem, mládeži a dalším občanům. Pomáháme při doučování, sportovních aktivitách nebo při terapeutické činnosti.

Dům dětí a mládeže, Chlumec nad Cidlinou

Nabízíme zájmové a mimoškolní vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Pořádáme letní, zimní a příměstské tábory.

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Pionýrská skupina Radost

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

Sion - Nová generace

Pořádání volnočasových aktivit, preventivních programů, osvětových a vzdělávacích projektů či kulturně společenských akcí pro mládež.

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Mariánek

Nabídka volnočasových aktivit pro děti školního věku. Možnost individuální přípravy na vyučování.

Aliance dětí a mládeže Královéhradeckého kraje

Provoz sdružení základních a krajských článků občanských sdružení dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji.

Klub Dětem

Zajišťování a organizování programů zaměřených na citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže.

Pionýrská skupina Kryštofa Kolumba

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Zaměřujeme se na mimoškolskou práci s dětmi.

SAM a spol. - sdružení rodičů, dětí, mládeže a všech přátel přírody

Pořádání zimních a letních prázdninových táborů pro děti a víkendových akcí pro děti i rodiny.

ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Nabízíme florbalové, počítačové, hudební, taneční či míčové kroužky.

Centrum pro rodinu Beránek

Pořádáme aktivity pro volný čas, kroužky a lekce angličtiny pro děti a jejich rodiče. Nabízíme předporodní kurzy pro těhotné.

Klub maminek Dvoreček

Provozujeme mateřské centrum pro rodiče a děti v předškolním věku. Pořádáme výtvarné, hudební a sportovní kurzy, semináře, přednášky a výlety.

Občanské sdružení Dračí skála

Pořádání letních táborů pro děti a mládež ve 4 turnusech na vlastní pevné chatkové základně. V areálu je k dispozici bazén, altánek, jídelna, sprchy, hřiště a prolézačky.

Tělocvičná jednota Sokol Nový Hradec Králové

Zajišťujeme sportovní činnost či akce pro cvičence všech věkových kategorií. Vedeme oddíly rodičů a dětí, předškolního a školního žactva, aerobiku, badmintonu, stolního tenisu a sokolské všestrannosti.

Divadlo dětem

Naše činnost je zaměřena především na dětského diváka a posluchače. Zahrnuje v sobě autorskou, hudebně divadelní tvorbu, hudební tvorbu, prezentovanou na vydávaných hudebních nosičích, a výrobu videoklipů pro děti. Připravujeme a realizujeme výchovné a ...