Církev římskokatolická

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Oblastní charita Hradec Králové

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Římskokatolická farnost Lovčice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Lovčice 29+

Římskokatolická farnost - děkanství Holohlavy

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Římskokatolická farnost - děkanství Černilov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme poutě.

Římskokatolická farnost Dohalice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Osice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Dobřenice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Lochenice

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.