Náboženské organizace

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Diecézní katolická charita Hradec Králové

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově

Jsme malé, otevřené společenství křesťanů, součást Českobratrské církve evangelické. Snažíme se žít a šířit víru, naději a lásku, přemýšlíme o životě a jeho smyslu. Scházíme se na bohoslužby a při dalších příležitostech.

TRANSCHAR, s.r.o.

Provozujeme diecézní katolickou charitu. Poskytujeme církevní a charitativní služby.

Oblastní charita Hradec Králové

Charitativní, humanitární a církevní organizace pomáhá lidem v nouzi.

Kristus pro každého o.s.

Působíme především v oblasti vydávání a distribuce křesťanské literatury pro dospělé, mládež i děti. Organizujeme a vedeme biblické kurzy.

Sbor Křesťanské společenství Hradec Králové

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabízíme poradenství pro různé životní situace a vydáváme časopis Mozaika.

Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion

Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Černilově

Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání. Zabýváme se také pořádáním kulturních a společenských akcí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové

Sbor pořádá bohoslužby, biblické hodiny a náboženská setkání v kostele vystavěném v letech 1910 - 1912.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Klášteře nad Dědinou

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Apoštolská církev, Element

Pořádáme pravidelné setkání církve s praktickým vyučováním pro život.

Římskokatolická farnost Lovčice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Lovčice 29 +

Římskokatolická farnost - děkanství Holohlavy

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Římskokatolická farnost - děkanství Černilov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Zajišťujeme poutě.

Římskokatolická farnost Dohalice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Osice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Dobřenice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Římskokatolická farnost Lochenice

Pořádání pravidelných či mimořádných bohoslužeb a náboženských setkání. Bohoslužby jsou určeny pro dospělé i děti, pro členy církve i širokou veřejnost.

Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem

Pořádání bohoslužeb a poskytování informací o činnosti římskokatolické farnosti.

Řeckokatolická farnost v Hradci Králové

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Lochenice 84 +

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Zajišťování posvátných obřadů včetně křtů, žehnání svátosti, konfirmace a dalších.

Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání, péče o nemocné.

Misijní společnost Život

Uskupení křesťanů, kteří se snaží šířit křesťanskou věrouku především zakládáním nových sborů.