Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Czech Med Cross z.s.

Czech Med Cross z.s.

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Domov důchodců Černožice

Poskytování pobytových sociálních služeb pro seniory.

Domov důchodců Hradec Králové

Poskytujeme pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Domov V Podzámčí

Poskytujeme péči o seniory. Provozujeme domov pro seniory, domov se zvláštním režimem či chráněné bydlení. Nabízíme odlehčovací služby.

Domov důchodců ChD - Zdislava

Poskytujeme pobytové služby sociální péče s možností stravování. Nabízíme zdravotní a ošetřovatelskou péči.

Domov důchodců Humburky

Nabídka ubytování, celodenního stravování, dobrovolné zájmové činnosti a lékařské péče.

Company Investment Administration, s.r.o.

Provoz sanatoria. Poskytování pobytových odlehčovacích služeb, zdravotní péče, rehabilitací.

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Poskytování náhradního plnění.

Domov sociálních služeb Skřivany

Nabídka služeb ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy a dívky.

Lucie Holšteinová

Poskytování sociálních služeb pro seniory a rodiny.

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, o.p.s.

Poskytování sociálních a poradenských služeb se zaměřením na osobní péči a péči o domácnost. Zajišťujeme stravování, úklid bytu a doprovody k lékařům.