Pobytové sociální služby • okr. Hradec Králové a okolí

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb …

92 kmPraha 3 - Žižkov, Sabinova 287/3
Czech Med Cross z.s.

Czech Med Cross z.s.

Působíme na celém území České republiky. Věnujeme se vzdělávání, poskytování sociálních služeb a péči o seniory a hendikepované.

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Poskytování náhradního plnění.

Company Investment Administration, s.r.o.

Provoz sanatoria. Poskytování pobytových odlehčovacích služeb, zdravotní péče, rehabilitací.

Domov důchodců Hradec Králové

Poskytujeme pobytové sociální služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Lucie Holšteinová

Poskytování sociálních služeb pro seniory a rodiny.

Domov důchodců Černožice

Poskytování pobytových sociálních služeb pro seniory.

Domov důchodců ChD - Zdislava

Poskytujeme pobytové služby sociální péče s možností stravování. Nabízíme zdravotní a ošetřovatelskou péči.

Domov důchodců Humburky

Nabídka ubytování, celodenního stravování, dobrovolné zájmové činnosti a lékařské péče.

Domov sociálních služeb Skřivany

Nabídka služeb ústavu sociální péče pro mentálně postižené ženy a dívky.

Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, o.p.s.

Poskytování sociálních a poradenských služeb se zaměřením na osobní péči a péči o domácnost. Zajišťujeme stravování, úklid bytu a doprovody k lékařům.

Domov V Podzámčí

Poskytujeme péči o seniory. Provozujeme domov pro seniory, domov se zvláštním režimem či chráněné bydlení. Nabízíme odlehčovací služby.