Dětské domovy • okr. Hradec Králové a okolí

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a ZŠ Hradec Králové

Zajišťování psychologického a pedagogického komplexního vyšetření dětí od zahájení povinné školní docházky do ukončení povinné školní docházky.

Dětský domov a školní jídelna Nechanice

Nabídka služeb dětského domova rodinného typu zajišťujícího náhradní rodinnou péči. Kapacita je 48 dětí v šesti rodinných skupinách.

Dětský domov Pardubice

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům.

21 kmPardubice - Bílé Předměstí, Ke Tvrzi 235

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Dolní Lánov

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům od 3 do 18 let věku. Celková kapacita je 24 dětí.

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Vrchlabí, Al. Jiráska

Vzdělávání a výchovná péče pro děti se závažnými poruchami chování ve věku do ukončení povinné školní docházky.

Soukromý dětský domov MARKÉTA, o.p.s.

Provoz dětského domova rodinného typu a zajištění náhradní rodinné péče dětem, které jsou svěřeny dočasně nebo trvale do ústavní péče. Děti jsou běžně zapojovány do všech činností v domě - podílejí se na přípravě jídla, pracují na zahradě, chodí na úřady a …

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Horní Maršov

Dětský domov se školou zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Naleznete u nás jídelnu, společenskou místnost, počítačovou učebnu.

Dětský domov Semily

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme soutěže, hry a další společenský a kulturní akce.