Karlova univerzita

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Fakulta zajišťuje pregraduální a doktorské studium lékařských oborů.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku biofyziky, matematiky a fyzikální chemie a poskytuje studentům informace o metodikách vědecké práce v přírodovědných oborech.