Základní školy

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové

Speciální školy Diakonie Vrchlabí, pracoviště Hradec Králové

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové

Základní škola pro 650 žáků s jídelnou a družinou nabízí keramický, počítačový, pěvecký, taneční i sportovní kroužek, výuku angličtiny a karate. Natáčel se zde film Nespavost.

ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici, Hradec Králové

Základní škola pro 60 žáků se školním klubem a družinou se snaží zabezpečit dětem po návratu z nemocnice plynulý přechod do kmenové školy.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Úprkova

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou a družinou se zaměřením na enviromentální výchovu s možností zájmových kroužků.

ZŠ Sever, Hradec Králové

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou nabízí kroužek moderní gymnastiky, angličtiny, turistiky, sebeobrany i pohybových her.

ZŠ Hradec Králové, Bezručova

Provozujeme základní školu pro 720 žáků s jídelnou, družinou a školní knihovnou. Možnost přihlášení na keramický kroužek.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Škola určená dětem s různým stupněm mentálního deficitu, u nichž se vyskytuje ještě další postižení tělesné, smyslové vady, psychické poruchy. Školu mohou navštěvovat žáci od 6 do 26 let.

ZŠ Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou nabízí kroužek šachový, keramický, hudební, anglického jazyka, sportovní, kulturní i turistický.

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

Soukromá základní škola pro 180 žáků s družinou a jídelnou nabízí rozšířenou výukou cizích jazyků a informatiky. Pořádáme výlety, exkurze a další.

ZŠ Hradec Králové, Habrmanova

Základní škola s kapacitou 500 žáků s družinou pro 130 dětí a jídelnou s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy. K dispozici je hřiště.

Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o.

Provozujeme soukromou základní školu. Zajišťujeme komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Poskytujeme výchovně vzdělávací péči, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou péči.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova

Základní škola pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Ve škole je rozšířena výuka tělesné výchovy. Nabídka různých zájmových kroužků.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou a družinou nabízí výuku psaní všemi deseti a pěvecký kroužek. Škola poskytuje vzdělání dětem s vadami zraku.

ZŠ Hradec Králové, třída SNP

Základní škola pro 770 žáků s rozšířenou výukou cizích jazyků s jídelnou, klubem a družinou. Nabídka kurzů keramiky, aerobiku, edukinestetiky a další.

ZŠ Hradec Králové, Štefánikova

Základní škola pro 800 žáků s družinou, jídelnou a s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

ZŠ Hradec Králové, Milady Horákové

Základní škola pro 800 žáků s jídelnou a družinou s rozšířenou výukou matematiky, fyziky, chemie a informatiky.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Pražská

Základní škola pro 520 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mohou navštěvovat kroužky, jako je hra na kytaru, flétnu, keramický a modelářský kroužek.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Pešinova

Základní škola pro 330 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky sportovní, jazykové, keramický, zálesácký, modelářský a informatiky.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Lhotecká

Základní škola pro 90 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme výtvarný, hudební a sportovní kroužek a dyslektickou nápravu.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Spojovací

Základní škola pro 260 žáků s jídelnou a družinou. Mezi nepovinnými předměty nabízíme angličtinu a informatiku a mezi volitelnými předměty informatiku.

ZŠ a MŠ Stěžery

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Všestary

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a školní družinou.

ZŠ Smiřice

Provozujeme základní školu pro 670 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme přírodovědný kroužek.

ZŠ a MŠ Praskačka

Základní škola pro 80 žáků s jídelnou a družinou. Specializuje se vzdělání dětí prvního stupně. Organizujeme sportovní nebo hudební soutěže.

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou. Možnost využití míčového, florbalového či keramického kroužku, stolního tenisu či španělštiny.

ZŠ a MŠ Černožice

Provozujeme základní školu pro 90 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky, kurzy na flétnu či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Třebechovice pod Orebem, Librantice

Provozujeme základní školu pro 50 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme počítače s internetem, tělocvičnu, venkovní hřiště a zahradu.

ZŠ a MŠ Libčany

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky a využíz školní knihovnu.

ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany

Základní škola pro 48 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy. Vedeme kroužek keramiky, flétny nebo anglického jazyka.

ZŠ Dohalice

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Třebechovice pod Orebem, Na stavě

Základní škola pro 700 žáků se školní družinou a jídelnou. Poskytujeme projektové vyučování a pořádáme školní soutěže.

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice

Základní škola pro 170 žáků s družinou a jídelnou. Je zde pro děti několik zájmových kroužků, specializované učebny, čítárna, počítačová učebna a další.

ZŠ a MŠ Mžany

Základní škola pro 58 žáků s družinou. Nabízíme kroužek anglického jazyka, keramický kroužek, kroužek her a hlavolamů, dovedných rukou a kroužek juda.

ZŠ a MŠ Boharyně

Základní škola pro 30 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Prasek

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Kosičky

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Měník

Provozujeme základní školu pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Organizujeme různé výlety a exkurze. Nabízíme kroužky a jiné aktivity.

ZŠ a MŠ Skřivany

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Nový Bydžov, F. Palackého

Speciální základní škola pro 80 žáků s jídelnou, klubem a družinou.

ZŠ Nové Město

Základní škola pro 120 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou fotbalu. Škola má vlastní jídelnu, školní klub a družinu. Cílem školy je mít v každém ročníku 2 třídy.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 06:30)

ZŠ Nový Bydžov, Karla IV.

Základní škola pro 580 žáků s rozšířenou výukou výpočetní techniky a cizích jazyků. Škola disponuje školní jídelnou, družinou a klubem.

ZŠ a MŠ Smidary

Provozujeme základní školu pro 220 žáků s družinou a jídelnou. Součástí jsou speciálně vybavené učebny počítači a dataprojektorem.

ZŠ Nepolisy

Malotřídní základní škola pro 60 žáků s družinou.