Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Info-Hradec.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Královéhradecký okres Hradec Králové


Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Hradec Králové"Ing. Jiří Fiedler - www.fiedler-geo.cz/

Tvorba základních účelových map, mapových podkladů pro projektování staveb a geodetické zaměřování tras inženýrských sítí. Určování souřadnic metodou GPS. Inženýrská geodézie. Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace. Tvorba ...

Hradec Králové - Slezské Předměstí, Jižní 870/2 - +420 775 745 760, +420 775 745 768

Český svářečský ústav s.r.o. - www.csuostrava.eu ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava) - +420 775 573 696, +420 775 573 697

TÜV NORD Czech, s.r.o. - www.tuv-nord.com/cz ZAVŘENO (Otevírá 06:30)

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 155/4 (areál ZVU) + pobočky (10) - +420 495 822 390

Advokátní kancelář Hradec Králové

Advokátní kancelář Hradec Králové zabezpečuje komplexní právní služby a poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného a autorského práva. Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních sporech s kolektivními správci OSA, INTERGRAM, OAZA.

www.akhk.cz - Hradec Králové - +420 495 515 811

Vazební věznice Hradec Králové

Vazební věznice s oddělením pro odsouzené k výkonu trestu v kategorii s dohledem a ostrahou. Kapacita činí 421 míst.

Hradec Králové, Hradební 860/7 + pobočky (38) - +420 495 758 111

Krajské vojenské velitelství Hradec Králové - www.kvv-hradeckralove.army.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Hradeckého kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Hradec Králové, Velké náměstí 33/41 + pobočky (13) - +420 973 251 410

Odbor cizinecké policie Královehradecký kraj - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810/4 + pobočky (160) - +420 974 521 829

Kinský dal Borgo, a.s. - www.kinsky-dal-borgo.cz

Správa kulturních památek, správa lesů, zpracováním dřeva, myslivost.

Chlumec nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou IV, Komenského 5 + pobočky (5) - +420 495 484 577, +420 495 486 727

Povodí Labe, státní podnik - www.pla.cz

Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady.

Hradec Králové - Slezské Předměstí, Víta Nejedlého 951/8 + pobočky (6) - +420 495 088 111

Krajský soud v Hradci Králové - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Hradec Králové, Československé armády 218/57 + pobočka - +420 498 016 111

Český telekomunikační úřad - www.ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Hradec Králové, Velké náměstí 166/1 + pobočky (6) - +420 495 518 305

Státní energetická inspekce - www.cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Hradec Králové, Wonkova 1143 + pobočky (10) - +420 495 217 058, +420 495 705 111

Nejvyšší kontrolní úřad - www.nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Habrmanova 19/1 + pobočky (9) - +420 233 045 750

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Hradec Králové - Piletice, Piletická 57/15a + pobočky (10) - +420 495 211 227, +420 495 211 471

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Hradec Králové, Resslova 1229/2a + pobočky (13) - +420 731 405 205 , +420 495 773 111

Český statistický úřad - www.hradeckralove.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Hradec Králové - Slezské Předměstí, Myslivečkova 914/1 + pobočky (13) - +420 495 762 200

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - www.uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Habrmanova 19/1 + pobočky (3) - +420 495 058 321, +420 495 058 328

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 405 - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Hradec Králové, Zámostí 683 + pobočky (8) - +420 272 185 516

Česká obchodní inspekce - www.coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Hradec Králové, Balbínova 821/8 + pobočky (6) - +420 495 057 170

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - www.cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Hradec Králové - Věkoše, Collinova 481 + pobočky (113) - +420 495 801 111

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - www.uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Veverkova 1335/7 + pobočky (8) - +420 490 522 211, +420 606 628 932

Český trh práce s.r.o. - www.CESKY-TRH-PRACE.cz

Inzerujte práci v Praze a okolí. Hledejte zaměstnance v databázi životopisů uchazečů o práci. Online inzerce prác, brigád, personální agentury a kariéra. Zasílání pracovních příležitostí. Volná místa - personální agentury, úřady práce, jobs nabídky.

Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391/13 - +420 724 500 898

Celní úřad pro Královéhradecký kraj - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Bohuslava Martinů 1672/8a + pobočky (16) - +420 495 756 111

Okresní soud v Hradci Králové - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2 - +420 495 000 900, +420 495 000 998

OSSZ Hradec Králové - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/kralovehradecky-kraj/ossz-hradec-kralove

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Hradec Králové - Slezské Předměstí, Slezská 839/16 - +420 495 076 111

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové - www.khshk.cz

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Habrmanova 196/19 + pobočky (4) - +420 495 058 111

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - www.uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Horova 180/10 + pobočky (9) - +420 495 853 222

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - www.szpi.gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Hradec Králové - Březhrad, Březhradská 182 + pobočky (7) - +420 495 402 822

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 + pobočky (37) - +420 723 576 326 , +420 495 279 100

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Hradec Králové - Svobodné Dvory, Dvorská 410/102 + pobočky (7) - +420 495 705 010, +420 495 705 012

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Hradec Králové, Zieglerova 189/1 + pobočky (11) - +420 495 054 211

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - www.cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 + pobočky (7) - +420 495 425 097, +420 499 815 700

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj - www.suip.cz/oip08

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Hradec Králové, Říční 1195/5 - +420 739 327 170 , +420 950 179 800

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2 + pobočky (75) - +420 495 581 869, +420 737 231 289

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod - www.rada-severovychod.cz

Řízení a realizace regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Hradec Králové - Kukleny, Pražská třída 320/8 (1. patro) - +420 498 501 011

Agentura pro zemědělství a venkov - www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/kralovehradecky-kraj/kazv-kralov

Vedení a aktualizace registru půdních bloků, realizace dotační politiky resortu, poskytování poradenství.

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810/4 + pobočky (5) - +420 495 075 256, +420 495 215 364

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - www.financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Horova 824/17 + pobočky (16) - +420 495 522 626, +420 495 851 111

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Hradec Králové, Wonkova 1142/1 + pobočky (456) - +420 950 116 111

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Hradec Králové - Věkoše, Jana Černého 370/40 + pobočky (31) - +420 495 279 059

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Hořická 283/22 + pobočky (83) - +420 495 705 315