Policie

Odbor cizinecké policie Královehradecký kraj

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Oddělení pobytových agend Hradec Králové

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Policie ČR - Obvodní oddělení Holohlavy

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

Policie ČR - Oddělení mediální komunikace a PR Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Poskytování informačního servisu o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům a zajišťování komunikace krajského ředitelství s médii a veřejností.

Policie ČR - Oddělení vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Útvar zabývající se vnitřní kontrolou, včetně mimořádných událostí a profesních pochybení v rámci policie Královéhradeckého kraje.

Policie ČR - Služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Policie ČR - Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Služba dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.

Policie ČR - Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál vykonává státní správu v oblasti zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu.

Policie ČR - Oddělení pobytových agend Územního odboru Hradec Králové

Oddělení se zabývá ověřováním pozvání, prodlužováním krátkých víz, vydáváním výjezdních aktů, vedením evidence ubytovatelů a jinými činnostmi.