Léčebny a sanatoria

Dětský denní rehabilitační stacionář

Poskytování rehabilitační péče o děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem, nabídka poradenství.