Psychiatrické ordinace

NEO Centrum

Odborná pomoc v oblasti závislostního chování. Problém s alkoholem, kokainem či jinými drogami, workholismus a další jsou důsledkem, nikoliv příčinou Vašich problémů. Častým průvodním jevem bývá různá míra syndromu vyhoření a obrovský tlak, který nedovoluje …

MUDr. Hana Mlynářová

Ordinace dětské a dorostové psychiatrie. Nabídka psychoterapeutických a psychosomatických služeb.

MUDr. Kateřina Šubrtová

Psychiatrická ambulance nabízí standardní diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Zajišťování péče o pacienty s duševním onemocněním. Provozujeme poradnu pro léčbu afektivních poruch a alkoholismu a jiných toxikománií.