Knihovny

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Muzeum zaměřené na dokumentace a fotografie z výprav Dr. Emila Holuba. Bohatá expozice seznamuje návštěvníky s osobními dokumenty, kresbami, vzácnou Holubovou pracovnou i jeho osobními předměty, dále je doplněna exponáty z různých zápůjček. V neposlední řadě …

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Knihovna města Hradce Králové

Veřejná knihovna s univerzálním knihovním fondem a službami. Poskytování knihovnických, informačních a bibliografických služeb. Pořádá mnoho kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: výstavy, cestopisné přednášky, autorská čtení, autogramiády, jazyková ...

Obecní knihovna Blešno

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu.

Blešno 73 +

Obecní knihovna Hněvčeves

Půjčování knih a časopisů z obecního fondu knihovny a z okresního výměnného fondu, bezplatný veřejný přístup k internetu, tisk a kopírování.

Hněvčeves 54 +

Obecní knihovna Převýšov

Nabídka knihovnických služeb. K dispozici je přístup na internet a dětský koutek.

Převýšov 89 +

Obecní knihovna Osičky

Půjčování knih a časopisů. K dispozici je internet pro veřejnost.

Osičky 19 +

Obecní knihovna Libníkovice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Libníkovice 40 +

Obecní knihovna Nepolisy

Provoz obecní knihovny s možností přístupu na internet.

Nepolisy 75 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po 15:00)

Obecní knihovna Výrava

Půjčujeme knihy a časopisy. Nabízíme volný přístup k internetu.

Výrava 116 +

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 16:00)

Odborná knihovna J. Hájka

Provozujeme odbornou knihovnu. V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. K dispozici je 35 000 knižních svazků, české i zahraniční …

Lékařská knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

Poskytujeme knihovnické a informační i rešeršní služby. Nabízíme možnost kopírování a tisku. Zajišťujeme meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci či zpřístupnění české národní lékařské databáze.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Lékařská knihovna Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice

Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu, on-line katalogizaci, zpřístupňuje českou národní lékařskou databázi.

Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Nabídka služeb knihovny se zaměřením na odbornou regionální literaturu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Obecní knihovna Kratonohy

Provoz knihovny pro děti i dospělé včetně poskytování internetu.

Kratonohy 31 +

ZAVŘENO (Otevírá v Po 13:00)

Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové

Nabídka výpůjčních, meziknihovních a rešeršních služeb a přístupu k síti internet a kopírce.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:45)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Štolbova městská knihovna Nechanice

Půjčování knih, novin a časopisů. Nabídka přístupu k internetu.

Městská knihovna Smiřice

Nabídka knihovnických služeb s možností přístupu k internetu. Pořádáme akce pro základní i mateřské školy a dětské čtenáře. Zajišťujeme donášku knih.

Heldova městská knihovna

Provozujeme městskou knihovnu. K dispozici máme on-line katalog knih a připojení k internetu. Půjčujeme naučnou literaturu, dětskou literaturu a další.

Místní knihovna Urbanice

Půjčování knih a časopisů. Nabídka přístupu k internetu.

Urbanice 44 +

Místní knihovna Černilov

Provozujeme obecní knihovnu. Půjčujeme beletrii, poezii, naučnou literaturu, literaturu pro děti i encyklopedie. K dispozici je on-line katalog knih.

Černilov 310 +

Obecní knihovna Skřivany

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného internetu.

Středisková knihovna Smirady

Nabídka knihovnických služeb pro děti i dospělé s možností využití veřejného internetu.

Obecní knihovna Dobřenice

Nabídka knihovnických služeb s možností internetu.

Dobřenice 10 +

Technická knihovna Rubena

Provozujeme knihovnu zaměřenou na technickou literaturu.

Obecní knihovna Lovčice

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Lovčice 185 +

Obecní knihovna Lejšovka

Nabídka knihovnických služeb s možností připojení na internet.

Lejšovka 52 +

Obecní knihovna Obědovice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Obědovice 15 +

Obecní knihovna Těchlovice

Nabídka služeb obecní knihovny s možností využití internetu.

Těchlovice 18 +

Obecní knihovna Králíky

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu na internet.

Obecní knihovna Librantice

Nabídka půjčování knih a CD. Možnost využití internetu a kopírovacích služeb.

Librantice 128 +

Obecní knihovna Světí

Provozujeme obecní knihovnu a nabízíme knihovnické služby. Nabízíme bezplatný přístup na internet z PC v knihovně. Poskytujeme informace o akcích.

Světí 1 +

Obecní knihovna Roudnice

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. Nabízíme možnost připojení k veřejnému internetu či využití tiskárny a skeneru.

Roudnice 100 +

Obecní knihovna Habřina

Nabídka knihovnických služeb a přístupu k internetu.

Habřina 28 +

Obecní knihovna Humburky

Nabídka knihovnických a informačních služeb. K dispozici je internet pro veřejnost.

Humburky 41 +

Obecní knihovna Káranice

Půjčování knih a časopisů, nabídka přístupu k internetu.

Káranice 48 +

Obecní knihovna Kosičky

Nabídka knihovnických služeb. Poskytujeme 1 200 svazků knih.

Kosičky 69 +

Obecní knihovna Ohnišťany

Poskytujeme knihovnické služby a připojení k internetu.

Ohnišťany 91 +

Místní knihovna Libřice

Provozujeme knihovnu s nabídkou půjčování knih a časopisů. Nabízíme možnost připojení k internetu.

Libřice 62 +