Studijní a vědecké knihovny

Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové

Nabídka výpůjčních, meziknihovních a rešeršních služeb a přístupu k síti internet a kopírce.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Provozujeme veřejnou univerzální knihovnu. K dispozici máme půjčovny, studovny, regionální badatelny, galerie a literární kavárny.

OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Technická knihovna Rubena

Provozujeme knihovnu zaměřenou na technickou literaturu.