Záchranné služby

OK - Ambulance, s.r.o.

Poskytování poradenské, informační, organizační a letecké ambulanční služby pro klienty v zahraničí.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytujeme péči dospělého pacienta v jakékoliv závažnosti stavu bez doporučení, kde jsou odesílání ke specialistům.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Hradec Králové

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Březhrad

Poskytování ochrany života a zdraví občanů, majetku a pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Lípa

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů. Účastníme se různých soutěží a pořádáme společenské akce.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třebeš

Provozujeme sbor dobrovolných hasičů Třebeš. Dále organizujeme a vedeme kroužek mladých hasičů.