https://www.info-hradec.cz/mramorit

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

MRAMORIT a.s.

Výroba sanitárního a koupelnového vybavení z umělého kamene. Sor­ti­ment vý­rob­ků znač­ky MRAMORIT je ur­čen pro ve­řej­ný i sou­kro­mý sek­tor. Za­hr­nu­je vý­ro­bu des­ko­vých umy­va­del, umy­va­del na des­ku včet­ně spe­ci­ál­ních aty­pic­kých pro­duk­tů, my­cích žla­bů, vý­ro­bu umy­va­del pro kou­pel­no­vý ná­by­tek a vý­ro­bu kou­pe­len ja­ko cel­ků, stan­dar­di­zo­va­ných tva­rů my­cí­ho pros­to­ru.
Vý­rob­ky jsou ur­če­ny kro­mě sou­kro­mých kli­en­tů pře­dev­ším pro ho­te­ly, kli­ni­ky, ne­moc­ni­ce, ško­ly, škol­ky, ve­řej­ná so­ci­ál­ní za­ří­ze­ní, do­my pro se­ni­ory, kan­ce­lář­ské bu­do­vy či le­tiš­tě.
Naše výrobky můžete prohlížet i nakupovat na našem internetovém obchodu.
Web:
https://www.mramorit.cz/
http://www.mramorit-shop.cz/
Adresa:
Káranice 72, 503 66
Královéhradecký kraj / okres Hradec Králové
Fax:
+420 495 499 534
Obchodní oddělení tuzemsko:
+420 495 499 102, +420 723 909 362
Obchodní oddělení zahraničí:
+420 495 499 103, +420 602 163 731
E-mail:

Provozní doba:
Po − Pá:
06.00 − 15.30

Kontaktní osoby:

Lenka Hanáková

obchodní oddělení a fakturace pro tuzemsko

Telefon:
+420 495 499 102
Mobil:
+420 723 909 362
Fax:
+420 495 499 534
E-mail:

Bc. Petra Veselá

nákupní oddělení

Mobil:
+420 775 252 569
E-mail:

Pavel Svoboda

mistr výroby

Mobil:
+420 724 960 773

Tomáš Stejskal

expedice, technická kontrola a reklamace

Mobil:
+420 602 775 080
E-mail:

Ing. Jana Justová

asistentka obchodního oddělení pro zahraničí

Telefon:
+420 495 499 102
E-mail:

Ing. Miloš Veselý

předseda představenstva

Telefon:
+420 495 499 107
Mobil:
+420 602 455 720
E-mail:

Růžena Jadrná

účtárna

Telefon:
+420 495 499 102
E-mail:

Bc. David Veselý

technické oddělení, zaměření a montáže

Telefon:
+420 495 499 103
Mobil:
+420 607 529 912
E-mail:

Iva Veselá

obchodní oddělení pro zahraničí

Telefon:
+420 495 499 103
Mobil:
+420 602 163 731
Fax:
+420 495 499 534
E-mail:

Jan Veselý

technické oddělení, zaměření a montáže

Mobil:
+420 606 164 159
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

MRAMORIT a.s.

503 66 Káranice 72

IČO: 25268406
DIČ: CZ25268406

Rok založení: 1992

Obory činnosti:

MRAMORIT a.s.
Poctivá firma
MRAMORIT a.s.