Pobočky Univerzita Karlova

Kolej na Kotli

Na koleji jsou převážně pokoje dvoulůžkové, dále l třílůžkový a 15 čtyřlůžkových. Na jednom patře je dvacet pokojů, kuchyňka s lednicí, sociální zařízení pro muže a ženy je oddělené.Studenti mají rovněž k dispozici místnosti na ping-pong, televizní místnosti, …

Český egyptologický ústav Filozofické fakulty

Ústav realizuje archeologické výzkumy pohřebišť a zajišťuje publikační a pedagogickou činnost.

Karolinum v Praze

Karolinum bylo jednou z univerzitních kolejí. Roku 1366 byla založena Karlova kolej a po 20 letech se nastěhovala do gotického domu mincmistra Rotleva.

Univerzita Karlova v Praze

Nabízíme ubytování pro české i zahraniční studenty a hosty školy. Zajišťujeme pořádání konferencí, sympozií, seminářů, poskytujeme cateringové služby.

Kolej Na Větrníku - I. a II. blok

Univerzita Karlova v Praze

Nabízíme ubytování pro české i zahraniční studenty a hosty školy. Zajišťujeme pořádání konferencí, sympozií, seminářů, poskytujeme cateringové služby.

Kolej Na Větrníku

Univerzita Karlova v Praze

Nabízíme ubytování pro české i zahraniční studenty a hosty školy. Zajišťujeme pořádání konferencí, sympozií, seminářů, poskytujeme cateringové služby.

Hrdličkovo muzeum člověka

V muzeu jsou umístěny přibližně čtyři tisíce exponátů. Část muzeální slouží pro širokou veřejnost, depozitář je určený pro studijní a vědecké účely.

Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty

Katedra pokrývá část výuky ve studijním programu farmacie a podílí se na výuce i ve studijním programu zdravotnická bioanalytitika.

Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku předmětů farmaceutické technologie, zdravotnické prostředky, homeopatické přípravky a kosmetologie pro farmaceuty.

Katedra farmakognosie Farmaceutické fakulty

Katedra zabezpečuje výuku předmětů farmakognozie, biotechnologie a technologie přírodních léčiv.

Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku předmětů farmakologie, veterinární léčiva, toxikologie a radiofarmaka.

Katedra biologických a lékařských věd Farmaceutické fakulty

Katedra vyučuje podstatu a vzájemné souvislosti dějů probíhajících v lidském těle za podmínek fyziologických i za podmínek chorobných procesů.

Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty

Katedra vyučuje botanické disciplíny jako průpravné předměty pro předmět farmakognozie a předměty, které souvisejí s použitím léčivých rostlin.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Fakulta zajišťuje bakalářské studium programu zdravotnická bioanalytika, magisterské studium programu farmacie a příbuzné programy doktorského studia.

Přírodovědecká fakulta

Fakulta zajišťuje studijní programy v oborech biologie, chemie, geografie, geologie a životní prostředí.

Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku předmětů pro studijní programy Farmacie a Zdravotnická bioanalytika.

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku biofyziky, matematiky a fyzikální chemie a poskytuje studentům informace o metodikách vědecké práce v přírodovědných oborech.