Pobočky NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář

NNK a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Komplexní právní služby českým i zahraničním subjektům téměř ve všech hlavních oblastech práva s užším zaměřením na oblast obchodního práva, daňového práva a finančního práva, insolvenčního práva a v neposlední řadě na profesionální hromadné vymáhání ...

Mgr. Tereza Janečková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Sylvie Mašatová

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a německém jazyce.

Mgr. Hana Finková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a exekuční právo. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a španělském jazyce.

Mgr. Jaroslav Cacek, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Vladimír Matys, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, insolvenční právo, výkon rozhodnutí, exekuce. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Petra Benková

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Alena Matysová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní a občanské právo. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

JUDr. Miroslav Nypl

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo, občanské právo, vybrané aspekty finančního práva, investiční právo, insolvenční řízení, smluvní agendu, obchodně právní aspekty trestního práva. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a ruském …

JUDr. Milan Novák

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na insolvenční a konkurzní právo, obchodní právo, hromadné vymáhaní pohledávek. Poskytujeme právní služby v českém a německém jazyce.

Mgr. Kateřina Kavalírová, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo, právo obchodních společností, občanské právo, vybrané aspekty správního práva, veřejné zakázky, právo veřejných korporací. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a ruském jazyce.

JUDr. Ing. Tomáš Matoušek, advokát

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na obchodní právo, občanské právo, daňové právo, insolvenční právo a právo průmyslového vlastnictví. Poskytujeme právní služby v českém, anglickém a německém jazyce.